Tico Of The Seven Seas | Nanatsu No Umi No Tiko
(C49) [Shinsekai Soukensha (Asari Yoshitoo)] Gappon Gappon (Various)
(C49) [Shinsekai Soukensha (Asari Yoshitoo)] Gappon Gappon (Various)