Tsuriya Nagare
(C79) [3 bai Kaiouken (ChouNiku (Yamamoto Keiji) & Nakama Asaki)] Tsuriya Yogare (Tsuriya Nagare)
(C79) [3 bai Kaiouken (ChouNiku (Yamamoto Keiji) & Nakama Asaki)] Tsuriya Yogare (Tsuriya Nagare)